Mobil 3

Söka vård

Du kan ta kontakt med oss både med och utan remiss, själv eller genom din läkare, annan behandlare eller kontaktperson.

Mottagningen samarbetar med vårdcentraler i och runt omkring Varberg, delar av den specialiserade vården både offentlig och privat, genom olika nätverk med kollegor och arbetsförmedlingen i Varberg.

Vårdavtal finns, sedan september 2013, med Region Halland vilket innebär att ett besök kostar 100 kr, högkostnadsskydd och frikort gäller.

Om- eller avbokning ska ske 24 timmar i förväg, den som av- eller ombokar för sent får betala samma patientavgift som en vuxen patient betalar, dvs 100 kr. Uteblivna besök debiteras med dubbel patientavgift, kostnaden uppgår till 200kr. Även avgiftsbefriade besök omfattas så som barn och ungdomar, 85 år och äldre och patienter med frikort.
 

Remiss

Du behöver inte någon remiss för att söka vård hos oss. Men det är ofta till hjälp med en remiss om din sammantagna rehabilitering beräknas vara över längre tid och om flera vårdgivare är delaktiga.

På remissen bör det då framgå vilka medicinska och arbetsinriktade åtgärder som är gjorda och vilka som är planerade.

Heléne Suu, leg. sjukgymnast  
Östra Långgatan 38, Varberg 
helene@grundafysioterapi.se 
Tel. 0340 661500 

  för  fysisk & psykisk 
hälsa