Mobil 3

Välkommen!

GRUNDA fysioterapi bedriver sjukgymnastik/fysioterapi och rehabilitering med särskild inriktning mot psykisk hälsa (ur ett biopsykosocialt persektiv) på uppdrag av Region Halland. Vi finns på Östra Långgatan 38 i centrala Varberg men tar emot patienter från hela landet.  

Stress, utmattning, långvarig värkproblematik, spänningshuvudvärk, tinnitus, yrsel, nedsatt balans, svårt att komma ned i varv, spända muskler, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet och depression är vanliga tillstånd vi arbetar med.

Akupunktur används främst vid olika smärttillstånd. Det kan kännas som ett pirrande, domnande, utstrålande eller som en lätt stöt.

Basal Kroppskännedom™ (BK) används inom både behandlande och förebyggande sjukgymnastik. 

Sjukgymnasten/fysioterapeuten 
hjälper dig igång med individuellt anpassad fysisk aktivitet.  Vi skriver även ut fysisk aktivitet på recept (FaR)

Det är lätt att vi spänner oss när vi är stressade, nedstämda eller oroliga över något. Du kan med hjälp av olika avspänningsmetoder få hjälp att kunna hitta avslappning. 

Mindfulness är en metod där man övar sig i att bli mer medvetet närvarande i nuet. Metoden används inom sjukvården för att hantera smärta och minska stress, ångest och nedstämdhet. 

Transcutan elektrisk nervstimulering används som smärtlindring. Kan provas ut av fysioterapeut för att skrivas ut som ett hjälpmedel.

Gruppverksamhet

Basal kroppskännedom™: vid stress, utmattning, långvarig smärta.
Basal kroppskännedom™ med inriktning mot bäckenbottenbesvär: 
(i samarbete med vulvateamet på Varbergs sjukhus)

Intresseanmälan gruppträning till helene@grundafysioterapi.se

Gruppverksamheten pausar pga coronapandemin och startar upp igen i någon form som planerat under hösten 2021 eller våren 2022. 

Aktuellt

Mottagningen kommer vara semesterstängd under juli och augusti.

Med anledning av Covid-19:
Om du är förkyld, har hosta, feber eller snuva ska du stanna hemma för att undvika att smitta andra – framför allt äldre personer. Detta gäller även dig som misstänker att du fått covid-19. Om du har svårare symtom och behöver vård, kontakta din vårdcentral eller ring 1177. Det är viktigt att du inte åker direkt till en vårdmottagning.


 

Kort om oss

Denna fysioterapeutiska/sjukgymnastiska mottagning är verksam på uppdrag av Region Halland och är främst inriktad till dig med psykosomatiska besvär, psykisk ohälsa eller har långvariga smärttillstånd i kroppen. Psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär kan exempelvis handla om stressrelaterade besvär, spänningsbesvär, ångest eller nedstämdhet.

Du kan ta kontakt med oss både med och utan remiss, själv eller genom din läkare, annan behandlare eller kontaktperson.

Mottagningen samarbetar med vårdcentraler i och runt omkring Varberg, delar av den specialiserade vården både offentlig och privat, genom olika nätverk med kollegor och arbetsförmedlingen i Varberg.

Vårdavtal finns, sedan september 2013, med Region Halland vilket innebär att ett besök kostar 100 kr, högkostnadsskydd, frikort  och sjukresor (läs mer om dina rättigheter på www.regionhalland.se eller www.1177.se.

Uteblivet besök och återbud senare än kl 17 dagen innan bokat besök debiteras enligt gällande regler från Region Halland.

Heléne Suu, leg. sjukgymnast  
Östra Långgatan 38, Varberg 
helene@grundafysioterapi.se 
Tel. 0340 661500 

  för  fysisk & psykisk 
hälsa