Mobil 3

Välkommen!

GRUNDA fysioterapi bedriver sjukgymnastik/fysioterapi och rehabilitering med särskild inriktning mot psykisk hälsa (ur ett biopsykosocialt persektiv) på uppdrag av Region Halland. Vi finns på Östra Långgatan 38 i centrala Varberg men tar emot patienter från hela landet.  

Stress, utmattning, långvarig värkproblematik, spänningshuvudvärk, tinnitus, yrsel, nedsatt balans, svårt att komma ned i varv, spända muskler, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet och depression är vanliga tillstånd vi arbetar med.

Akupunktur används främst vid olika smärttillstånd. Det kan kännas som ett pirrande, domnande, utstrålande eller som en lätt stöt.

Basal Kroppskännedom™ (BK) används inom både behandlande och förebyggande sjukgymnastik. 

Sjukgymnasten/fysioterapeuten 
hjälper dig igång med individuellt anpassad fysisk aktivitet.  Vi skriver även ut fysisk aktivitet på recept (FaR)

Det är lätt att vi spänner oss när vi är stressade, nedstämda eller oroliga över något. Du kan med hjälp av olika avspänningsmetoder få hjälp att kunna hitta avslappning. 

Mindfulness är en metod där man övar sig i att bli mer medvetet närvarande i nuet. Metoden används inom sjukvården för att hantera smärta och minska stress, ångest och nedstämdhet. 

Transcutan elektrisk nervstimulering används som smärtlindring. Kan provas ut av fysioterapeut för att skrivas ut som ett hjälpmedel.

Gruppverksamhet hösten 2019

Basal kroppskännedom™ vid stress, utmattning, långvarig smärta.

1 g/v (undantag röda dagar) under ca 10 v. 

Basal kroppskännedom™:
torsdagar kl 16.30 med start 12 september 2019

Basal kroppskännedom™ med inriktning mot bäckenbottenbesvär: 
torsdagar kl 17.15-18.15, ny grupp börjar 16 januari 2020. 
(i samarbete med vulvateamet på Varbergs sjukhus)

Intresseanmälan gruppträning till helene@grundafysioterapi.se

Aktuellt

Verksamheten har semesterstängt:
15 juli-4 augusti samt 12-14 augusti. 
Remisser, mail och telefonmeddelanden besvaras i turordning när mottagningen är öppen. 
 

Från och med den 1 mars 2019 hälsar vi er välkomna in i våra nya lokaler på  Östra Långgatan 38 i centrala Varberg.


Nytt från och med 1 mars 2019 är även att leg. fysioterapeut och BK-terapeut Annika Assarsson Sabler kommer finnas på plats på mottagningen en dag i veckan. 

Kort om oss

Denna fysioterapeutiska/sjukgymnastiska mottagning är verksam på uppdrag av Region Halland och är främst inriktad till dig med psykosomatiska besvär, psykisk ohälsa eller har långvariga smärttillstånd i kroppen. Psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär kan exempelvis handla om stressrelaterade besvär, spänningsbesvär, ångest eller nedstämdhet.

Du kan ta kontakt med oss både med och utan remiss, själv eller genom din läkare, annan behandlare eller kontaktperson.

Mottagningen samarbetar med vårdcentraler i och runt omkring Varberg, delar av den specialiserade vården både offentlig och privat, genom olika nätverk med kollegor och arbetsförmedlingen i Varberg.

Vårdavtal finns, sedan september 2013, med Region Halland vilket innebär att ett besök kostar 100 kr, högkostnadsskydd, frikort  och sjukresor (läs mer om dina rättigheter på www.regionhalland.se eller www.1177.se.

Uteblivet besök och återbud senare än kl 17 dagen innan bokat besök debiteras enligt gällande regler från Region Halland.

Heléne Suu, leg. sjukgymnast  
Östra Långgatan 38, Varberg 
helene@grundafysioterapi.se 
Tel. 0340 661500 

  för  fysisk & psykisk 
hälsa