Mobil 3

Välkommen!

GRUNDA fysioterapi bedriver sjukgymnastik/fysioterapi och rehabilitering på uppdrag av Region Halland med särskild inriktning mot psykisk ohälsa och psykosomatik. 

Stress, utmattning, långvarig värkproblematik, spänningshuvudvärk, tinnitus, yrsel, nedsatt balans, svårt att komma ner i varv, spända muskler, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet och depression är vanliga tillstånd vi arbetar med. 

Vårdavtal finns sedan 2013, vilket innebär att ett besök kostar 100 kr och frikort gäller (läs mer om dina rättigheter på www.regionhalland.se eller www.1177.se).

Akupunktur används främst vid olika smärttillstånd. Det kan kännas som ett pirrande, domnande, utstrålande eller som en lätt stöt.

Basal Kroppskännedom™ (BK) används inom både behandlande och förebyggande sjukgymnastik. 

Sjukgymnasten/fysioterapeuten 
hjälper dig igång med individuellt anpassad fysisk aktivitet.  Vi skriver även ut fysisk aktivitet på recept (FaR)

Det är lätt att vi spänner oss när vi är stressade, nedstämda eller oroliga över något. Du kan med hjälp av olika avspänningsmetoder få hjälp att kunna hitta avslappning. 

Mindfulness är en metod där man övar sig i att bli mer medvetet närvarande i nuet. Metoden används inom sjukvården för att hantera smärta och minska stress, ångest och nedstämdhet. 

Transcutan elektrisk nervstimulering används som smärtlindring. 

Gruppverksamhet

Basal kroppskännedom™: vid stress, utmattning, långvarig smärta.

Gruppverksamheten sker i mindre grupper.

Intresseanmälan till helene@grundafysioterapi.se

Aktuellt

Heléne Suu kommer v. 33 avsluta sin verksamhet på Grunda fysioterapi för att istället fortsätta inom Region Hallands smärtrehabilitering. 

Glädjande nog kommer Heléne att ersättas av den erfarna och duktiga Lina Stengård, leg fysioterapeut, som från och med 1/9 2024 planerar att ta över och driva vidare Grunda fysioterapi. En närmre presentation av Lina kommer inom kort. 

Kort om oss

Denna fysioterapeutiska/sjukgymnastiska mottagning är verksam på uppdrag av Region Halland och är främst inriktad till dig med psykosomatiska besvär, psykisk ohälsa eller har långvariga smärttillstånd i kroppen. Psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär kan exempelvis handla om stressrelaterade besvär, spänningsbesvär, ångest eller nedstämdhet.

Du kan ta kontakt med oss både med och utan remiss, själv eller genom din läkare, annan behandlare eller kontaktperson. 

Mottagningen samarbetar med vårdcentraler i och runt omkring Varberg, delar av den specialiserade vården både offentlig och privat, genom olika nätverk med kollegor och arbetsförmedlingen i Varberg.

 

Heléne Suu, leg. sjukgymnast  
Östra Långgatan 38, Varberg 
helene@grundafysioterapi.se 
Tel. 0340 661500 

  för  fysisk & psykisk 
hälsa