Mobil 3

Om GRUNDA fysioterapi

Heléne Suu, leg fysioterapeut/sjukgymnast och terapeut i Basal kroppskännedom

Som legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och BK-terapeut arbetar jag utifrån aktuell forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Jag arbetar med särskild kompetens inom psykisk ohälsa och psykosomatiska problem. Min grund är att se hela människan med både resurser och brister, kropp och själ.Lina Stengård, leg. sjukgymnast/fysioterapeut

"Min önskan om att återigen få arbeta specifikt med kroppsbaserad fysioterapi med fokus på psykosomatik, smärtproblematik, ångest, oro, nedstämdhet,
stressrelaterade symtom har nu blivit verklighet då jag kommer att ta över Grunda fysioterapi från Helene.

Min förhoppning och mitt mål är att fortsätta arbeta med samma helhetssyn som tidigare inom företaget med patienten i fokus."

Bakgrund

Heléne tog sin sjukgymnastexamen i januari 2001 och arbetade därefter två år på psykiatriska sjukgymnastiska öppenvården, psykiatriska kliniken, Borås lasarett. Där arbetade hon mycket med ångest och stressrelaterade symtom men även med svårare trauma, psykos, depression, ätstörning etc. Hon utbildade sig inom Basal kroppskännedom, traumaterapi och samtalsmetodik.

Därefter blev Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg hennes arbetsplats. Hon jobbade framför allt inom område reumatologi men även inom ortopedi, medicin, hematologi, geriatrik, dialys, yrsel och balans.

Friskvård för personal var en annan del av arbetet där hon ledde ett flertal grupper bla yoga och vattenträning.

Mellan 2011 och  2013 arbetade hon på Hälsolidens sjukgymnastisk mottagning i Varberg där inriktning var mot psykisk ohälsa och psykosomatik.

Sedan november 2013 har hon terapeutiskt kompetens i Basal Kroppskännedom. Hon är även vidareutbildad i traumaterapi för sjukgymnaster, samtalsmetodik, akupunktur vid smärta, ergonomi och företagshälsovård, yrsel och balans, reumatologi, tinnitus, kvinnohälsa etc.


 

Bakgrund

Lina har arbetat terapeutiskt med människor i över 20 års tid. 1989 blev hon färdig sjukgymnast. Därefter arbetade hon under flera år i Aspen, USA, främst med idrottsskador och ortopedisk rehabilitering. Sju år senare flyttade hon hem till Sverige igen då arbetade hon på olika vårdcentraler med primärvård inom Region Halland. Hon fick sedan en ny chans att flytta utomlands och har de senaste åren bott i Dubai.
Där vidareutbildade hon sig inom psykologi, samtalsterapi, psykosomatik, traumabehandling, yoga och meditation. Hon arbetade som egen företagare med samtalsterapi, fysioterapi, yoga och meditation.

2022 flyttade Lina hem till Varberg igen och har den senaste tiden arbetat på Fjärrås Vårdcentral och Breareds Vårdcentral som fysioterapeut och har haft egen samtalsterapimottagning. Samtidigt har hon gått vidareutbildning inom KBT och AFT för att komplettera sin utländska utbildning med svensk kompetens.
 

Vi  erbjuder även kursverksamhet, konsultationer och föreläsningar.

Heléne Suu, leg. sjukgymnast  
Östra Långgatan 38, Varberg 
helene@grundafysioterapi.se 
Tel. 0340 661500 

  för  fysisk & psykisk 
hälsa