Mobil 3

Om GRUNDA fysioterapi

Heléne Suu, leg fysioterapeut/sjukgymnast och terapeut i Basal kroppskännedom

Som legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och BK-terapeut arbetar jag utifrån aktuell forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Jag arbetar med särskild kompetens inom psykisk ohälsa och psykosomatiska problem. Min grund är att se hela människan med både resurser och brister, kropp och själ.

Bakgrund

Jag tog min sjukgymnastexamen i januari 2001 och arbetade därefter två år på psykiatriska sjukgymnastiska öppenvården, psykiatriska kliniken, Borås lasarett. Där arbetade jag mycket med ångest och stressrelaterade symtom men även med svårare trauma, psykos, depression, ätstörning etc. Jag utbildade mig inom Basal kroppskännedom, traumaterapi och samtalsmetodik.

Därefter blev Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg min arbetsplats. Jag jobbade framför allt inom område reumatologi men även inom ortopedi, medicin, hematologi, geriatrik, dialys, yrsel och balans.

Friskvård för personal var en annan del av mitt arbete där jag ledde ett flertal grupper bla yoga och vattenträning.

Mellan 2011 och  2013 arbetade jag på Hälsolidens sjukgymnastisk mottagning i Varberg där inriktning var mot psykisk ohälsa och psykosomatik.

Sedan november 2013 har jag terapeutiskt kompetens i Basal Kroppskännedom. Jag är även vidareutbildad i traumaterapi för sjukgymnaster, samtalsmetodik, akupunktur vid smärta, ergonomi och företagshälsovård, yrsel och balans, reumatologi, tinnitus, kvinnohälsa etc.

Vi  erbjuder även kursverksamhet, konsultationer och föreläsningar.

Vi samarbetar med:

Heléne Suu, leg. sjukgymnast  
Östra Långgatan 38, Varberg 
helene@grundafysioterapi.se 
Tel. 0340 661500 

  för  fysisk & psykisk 
hälsa