Mobil 3

Rehabiliteringsgrupper

Som en del i din rehabilitering finns det även möjlighet till behandling i gruppform.

Basal kroppskännedom™ är en vetenskapligt förankrad fysioterapeutisk behandlingsmetod som används med god effekt vid både långvariga smärttillstånd och stressrelaterade besvär. I denna grupp erbjuds du plats i samråd din fysioterapeut. Det är en sk. sluten grupp vilket innebär att alla i gruppen startar och slutar samtidigt. 
 

- Basal kroppskännedom™ vid stress, utmattning, långvarig smärta

Intresseanmälan sker till helene@grundafysioterapi.se

Det är viktigt att du själv har ett intresse för att lära dig mer om dig själv utifrån kroppen och rörelser och genom övningar successivt få egna möjligheter till att kunna påverka ditt hälsotillstånd.

Du behöver inte någon remiss för att söka vård hos oss. Men det är ofta till hjälp med en remiss om din sammantagna rehabilitering beräknas vara över längre tid och om flera vårdgivare är delaktiga.

Samverkansavtal finns med Region Halland vilket innebär att ett besök hos oss kostar 100 kr samt att du har rätt till högkostnadsskydd, frikort och sjukresor (läs mer om dina rättigheter på www.regionhalland.se eller www.1177.se).


Heléne Suu, leg. fysioterapeut och BK-terapeut
Tidsbokning 0340-661500 eller helene@grundafysioterapi.se

Heléne Suu, leg. sjukgymnast  
Östra Långgatan 38, Varberg 
helene@grundafysioterapi.se 
Tel. 0340 661500 

  för  fysisk & psykisk 
hälsa