Mobil 3

Integritetspolicy

Du kan alltid räkna med att GRUNDA fysioterapi respekterar och värdesätter din personliga integritet.

När du kontaktar oss via vårt formulär eller via e-mail godkänner du att GRUNDA fysioterapi får använda sig av de uppgifter du lämnat för att ta kontakt med dig. Vi använder inte de uppgifterna i annat syfte än att besvara din fråga. Vi för inte vidare de uppgifter du lämnat till GRUNDA fysioterapi till tredje part och vi säljer inte några som helst uppgifter vidare.

När du bestämmer dig för att bli kund hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter under den tiden som du är kund hos oss för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag på bästa sätt gentemot dig som kund. De uppgifter som enligt bokföringslagen måste sparas kommer GRUNDA fysioterapi att spara på ett för kunden säkert sätt.   

Heléne Suu, leg. sjukgymnast  
Östra Långgatan 38, Varberg 
helene@grundafysioterapi.se 
Tel. 0340 661500 

  för  fysisk & psykisk 
hälsa