Mobil 3

Rehabiliterande träning

Sjukgymnasten/fysioterapeuten hjälper dig igång med individuellt anpassad träning utifrån din förmåga.
När du behärskar träningen tillräckligt väl för egenträning forsätter du på egen hand eller får Fysisk aktivitet på Recept utskrivet till dig. 

Heléne Suu, leg. sjukgymnast  
Östra Långgatan 38, Varberg 
helene@grundafysioterapi.se 
Tel. 0340 661500 

  för  fysisk & psykisk 
hälsa