Mobil 3

Basal kroppskännedom™ individuellt

De första 1-3 besöken använder vi till att tillsammans få en förståelse för dina resurser och svårigheter i sammanhanget och utifrån detta sätter vi upp en gemensam planering framåt.
Den fortsatta rehabiliteringen sker antingen individuellt eller i grupp utifrån möjlighet och behov.

Vid individuell behandling möts vi vanligen 1 gång/vecka under sammantaget en 10-veckorsperiod. Därefter kan behandlingsperioden avslutas eller så är det dags att övergå till gruppverksamhet.
Är omständigheterna sådana att fortsatt individuell behandling är befogad görs en avstämning med den som samordnar din rehabilitering.

Heléne Suu, leg. sjukgymnast  
Östra Långgatan 38, Varberg 
helene@grundafysioterapi.se 
Tel. 0340 661500 

  för  fysisk & psykisk 
hälsa