Mobil 3

Basal kroppskännedom ™

Vad är Basal kroppskännedom™

Basal Kroppskännedom™ (BK) används inom både behandlande och förebyggande sjukgymnastik. I metoden integreras västerländsk rörelsetradition och biomedicinsk kunskap med den österländska rörelsetraditionen Tai-chi samt Zen-meditation. Balanserad hållning, frihet i andning och rörelser och medveten närvaro är centrala begrepp.

Basal Kroppskännedom™ är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser. På så sätt skapas successivt egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet.

Idag används Basal Kroppskännedom™ även i Danmark, Finland och Island. Metoden sprider sig till fler och fler länder. Nu finns den bland annat även i Schweiz, Österrike, Scotland, Nederländerna och Spanien.

Behandlingen

Behandlingen utförs genom enkla rörelseövningar. Rörelserna är anpassade efter människans anatomiska förutsättningar och rörelsemönster och syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen.

Ett annat syfte i Basal Kroppskännedom™ är att stärka förmågan till medveten närvaro (mental närvaro) – att vara "här och nu". Det övas både i stillhet och tillsammans med de strukturerade rörelseövningarna. I BK är det alltid upplevelserna och skeendena i kroppen som är ankaret för närvarokontakten.

Förutom rörelseövningarna ingår även utrymme för reflektion vilket ger ytterligare möjlighet till att medvetandegöra upplevelser från övandet och öva sig i att sätta ord på dessa.

Basal Kroppskännedom™ kan genomföras som individuell behandling men passar också mycket bra att utföras i grupp. Vid gruppbehandling övar var och en utifrån de egna förutsättningarna samtidigt som man får möjlighet till gemenskap med andra gruppdeltagare. I gruppsammanhang ges även utrymme till att dela erfarenheter och upplevelser av övandet med övriga deltagare.

Sjukgymnasten

Sjukgymnastens främsta uppgift är att stimulera intresse och vara en guide för individen på hennes/hans "upptäckts - och utvecklingsresa". Vägledningen sker genom att sjukgymnasten visar rörelserna och beskriver dem verbalt och med lämpliga metaforer. Sjukgymnasten anpassar sitt förhållningssätt, som språk och röst, till individens behov och guidar både med ord och med händer.

För vem passar metoden

Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom™ används idag inom ett flertal områden. Det finns numera flera doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga studier som visar att metoden har god effekt vid exempelvis långvarig smärta, stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som ångest, oro och nedstämdhet.

BK kan även användas i förebyggande syfte exempelvis som arbetsteknikträning eller som återhämtning vid stress. Övandet i Basal Kroppskännedom™ kan också nyttjas såväl som förberedelse inför en aktivitet eller sport, som till att förbättra förmågan inom ett specifikt intresseområde, som sång, golf, ridning.

Metoden passar således för ett stort antal människor med olika förutsättningar och behov, oavsett om målet är att återställa, bibehålla eller förbättra god hälsa. En viktig faktor för att uppnå effekt av behandlingen är deltagarens egen motivation till att ta del av och genomföra själva övningsformen. I BK betonas själva övandet som en väg till fortsatt utveckling.

Gratis ljudfiler

Ladda ner gratis ljudfiler på Institutet för Basal kroppskännedom™ genom att klicka på länken nedan
Ljudfiler Basal kroppskännedom

Utbildning

I Sverige arrangeras utbildningen till BK-terapeut av Institutet för Basal Kroppskännedom™ (IBK). I hela utbildningen, som är riktad enbart till sjukgymnaster, ingår fem veckolånga kurser med självstudier, rapportskrivning och 2-3 månaders eget övande mellan varje kurs. 30 timmars handledning krävs innan den slutliga examinationen till terapeutisk kompetens.

Kommentarer från patienter som deltagit i grupp i Basal kroppskännedom™:

"För att inte se så trött ur har jag försök att hålla mig uppe från axlarna. Jag trodde att det var så man skulle göra, jag förstod inte då att hållningen började i fötterna"

Patientcitat ur Gyllensten mfl 2003

"När min medvetenhet är centrerad i kroppen - i mig själv, så ger det mig en annan känsla trygghet och värme i kontakten med andra människor. Då kan jag acceptera förändringar både i mig själv och utanför. Kan jag behålla kontakten med mig själv ... så är jag mycket mindre rädd för andra människor. Jag tycker att jag kan se saker mer som de verkligen är även om det gör ont"

Patientcitat ur Gyllensten mfl 2010

Texten är delvis hämtad från IBK´s hemsida www.IBK.nu

Heléne Suu, leg. sjukgymnast  
Östra Långgatan 38, Varberg 
helene@grundafysioterapi.se 
Tel. 0340 661500 

  för  fysisk & psykisk 
hälsa