Meditation är att ägna en stund åt att vara med sig själv. Meditation verkar på olika nivåer i vårt inre.


Man kan meditera för att komma i balans, för att öka sin stresstålighet och sin koncentrationsförmåga. Kort sagt, för att fungera bättre i sin vardag. Man kan också gå djupare i mötet med sig själv. Att utforska sin personlighet och lära känna sig själv - sina tillgångar och begränsningar. Meditation kan också vara ett stöd i ett existentiellt sökande - en längtan efter ett djup och mening i livet.

 

Zenmeditation kommer ursprungligen ifrån zenbuddism. Här utövar vi en förenklad och avskalad form av zenmeditation, som är religiöst obunden. Zenmeditation är en övning i uppmärksamhet, närvaro i det som sker och acceptans av verkligheten.

 

Meditationsformen lägger vikt vid sittställningen för att under meditationen underlätta för den funktionella balansen.

 

Meditationskurser startar när tillräckligt många anmält intresse

 

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av meditation för att delta i gruppen. Vi kommer gå igenom sittandet och anpassa det efter dina förutsättningar.

 

Anmälan till Heléne