Halvdags workshop i Basal Kroppskännedom i Träslövsläge.

Som nybörjare är detta en introduktion i Basal kroppskännedom, har du tidigare erfarenhet får du möjlighet till eget övande i metoden.

Övandet går ut på att utforska din kroppsliga balans, frihet, flöde och förankring. Stor vikt läggs på hållningen i både sittande och stående för att kunna slappna av i viljemässig muskulatur och aktivera den djupa hållningsmuskulaturen. Vi använder oss av rösten för att fördjupa andningen och hitta ett flöde i kroppen

Meditation hjälper dig att komma i balans, ökar din stresstålighet och koncentrationsförmåga.

Klimatet är tillåtande och vi lägger prestation och prestige utanför dörren!

Vi kommer max vara 10 deltagare i gruppen och hålla till i en grupplokal i SCAPA-huset i Träslövsläge.

Kostnad 750 kr, inkl moms.

Välkommen med din anmälan!

OBS: Anmälan är bindande, men skulle du få förhinder är du välkommen att erbjuda någon annan din plats.

Anmälan och frågor till Heléne, sjukgymnast/fysioterapeut och BK-terapeut.
(för aktuella datum och tider se startsidan under aktuellt)