Du behöver inte någon remiss för att söka vård hos oss. Men det är ofta till hjälp med en remiss om din sammantagna rehabilitering beräknas vara över längre tid och om flera vårdgivare är delaktiga.

På remissen bör det då framgå vilka medicinska och arbetsinriktade åtgärder som är gjorda och vilka som är planerade.