Basal kroppskännedom vid stress, utmattning, långvarig smärta


Vi övar Basal Kroppskännedom, introduceras i sittande meditation samt reflekterar tillsammans kring effekten av övandet.

Målet med gruppdeltagandet är övergripande att du ska utveckla din rörelsekvalitet, kroppsmedvetenhet, tilltro till dig själv, känsla av identitet och förmåga att vara närvarande i mötet med dig själv och andra. Genom övandet blir du medveten om sina rörelse- och beteendemönster och får guidning i att hitta och stärka dina resurser.

Du ingår i en liten grupp som under aktuell rehabiliteringsperiod träffas 45 min, ca 1 gång/vecka, en gruppbehandling är 8-12 ggr.

Det sker alltid en individuell målformulering och utvärdering.