Denna fysioterapeutiska/sjukgymnastiska mottagning är verksam på uppdrag av Region Halland och är främst inriktad till dig med psykosomatiska besvär, psykisk ohälsa eller har långvariga smärttillstånd i kroppen. Psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär kan exempelvis handla om stressrelaterade besvär, spänningsbesvär, ångest eller nedstämdhet.

Det är viktigt att du själv har ett intresse för att lära dig mer om dig själv utifrån kroppen och rörelser och genom övningar successivt få egna möjligheter till att kunna påverka ditt hälsotillstånd.

Du behöver inte någon remiss för att söka vård hos mig. Men det är ofta till hjälp med en remiss om din sammantagna rehabilitering beräknas vara över längre tid och om flera vårdgivare är delaktiga.

Samverkansavtal finns med Region Halland vilket innebär att ett besök hos mig kostar 100 kr samt att du har rätt till högkostnadsskydd, frikort och sjukresor (läs mer om dina rättigheter på www.regionhalland.se eller www.1177.se).


Heléne Berggren, leg. sjukgymnast/fysioterapeut och BK-terapeut
Tidsbokning 073 7002779 eller helene@grundafysioterapi.se